czwartek, 13 lutego 2020

Stanowisko w temacie ważności wyborów do prezydium DKDS z dnia 16.01.2020 r.


Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. przyjęło poniższe stanowisko:       Mając na względzie dobro dialogu społecznego w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy postanowiliśmy uznać wybory do prezydium z dnia 16 stycznia 2019 r. za ważne i niezwłocznie przystąpić do wykonywania obowiązków.


       Mając na uwadze wydarzenia, które nastąpiły w trakcie i bezpośrednio po wyborach, związane z nieuprawnionym udziałem przedstawicielki stowarzyszenia "Targówek w Spódnicy", pragniemy wyrazić swoją dezaprobatę dla takich działań i uznać je za niestosowne wobec pozostałych uczestników dialogu społecznego w naszej dzielnicy. Jednocześnie w celu wyeliminowania takich nieprawidłowości w przyszłości podejmiemy przed następnymi wyborami kroki zmierzające do wyeliminowania z udziału w DKDS podmiotów nieuprawnionych poprzez zobowiązanie przedstawicieli organizacji społecznych (pozarządowych) do złożenia stosownych oświadczeń, że na dzień wyborów reprezentowane przez nich organizacje działają zgodnie z przepisami prawa.      Jednocześnie informujemy, że na zebraniu w dniu 29 stycznia 2020 r. następujące osoby objęły funkcje w prezydium DKDS:

Lilianna Lach – Przewodnicząca
Paweł Bruszewski – Wiceprzewodniczący
Jarosław Modzelewski – Wiceprzewodniczący
Adam Jaworowski – Wiceprzewodniczący
Mariusz Bielecki - Wiceprzewodniczący
Zbigniew Sagański - Sekretarz

Porządek spotkania DKDS Targówek w dniu 20.02.2020 r. godzina 18.00


Porządek spotkania DKDS TARGÓWEK w dniu 20.02.2020 r. godzina 18.00 sala 127 I piętro  
Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20Porządek spotkania

1.   Przywitanie

2.  Przedstawienie planu pracy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na lata 2020 - 2021

3.  Prezentacja członków nowego zarządu – (przydzielone  zadania).

4.  Sprawy różne  i wolne wnioski
 - Weryfikacja organizacji działających w DKDS
Przewodnicząca DKDS Targówek
Lilianna Lach

piątek, 10 stycznia 2020


Porządek spotkania DKDS TARGÓWEK w dniu 
16.01.2020 r. godzina 18.00 sala 127 I piętro  
Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20


Porządek spotkania

1. Przywitanie

2. Podsumowanie działań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego za okres 2018 - 2019

3. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej  DKDS

4. Wybór członków  Zarządu DKDS             
    - Prezentacja kandydatów do Prezydium DKDS Targówek
    - Ogłoszenie wyników

    5.Wystąpienie nowego Przewodniczącego/Przewodniczącej DKDS

6. Sprawy różne  i wolne wnioski


Przewodnicząca DKDS Targówek
Lilianna Lach

środa, 4 grudnia 2019


ZAPROSZENIE

Zarząd Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
 serdecznie zaprasza
 na Świąteczne Spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego 
w dniu 12.12.2019 r. o godzinie 18:00

Spotkanie odbędzie się w sali nr 127 (piętro I) Urzędu Dzielnicy Targówek,
ul. Kondratowicza 20,00-983 Warszawa.Z poważaniem
Lilianna Lach
Przewodnicząca
DKDS Targówek

czwartek, 14 listopada 2019


Porządek spotkania 
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
w dniu 21.11.2019 r. godzina 18.00 , Sala Ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego Dzielnicy Targówek, ul.  Kondratowicza 20


Porządek spotkania:


1. Przywitanie,

2. Spotkanie z Panem Sławomirem Antonikiem Burmistrzem Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.

3.Sprawy różne  i wolne wnioski.

                        
  Przewodnicząca DKDS Targówek
Lilianna Lach


czwartek, 17 października 2019


Porządek spotkania 
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego TARGÓWEK
w dniu 17.10.2019 r. godzina 18.00 , sala
Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

Porządek spotkania:

1. Przywitanie,

2. Konsultacje Społeczne  -„ ul. Kondratowicza” ,                „Jakie standardy i wytyczne dla węzłów przesiadkowych” Warsztaty – „ Ławka Warszawska” , „ Poznaj Sąsiada”             

3. Budżet Obywatelski na rok 2020 – wyniki.

4. Sprawy różne  i wolne wnioski.

                           Przewodnicząca DKDS Targówek
Lilianna LachPorządek spotkania 
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego TARGÓWEK
w dniu 19.09.2019 r. godzina 18.00 , sala 127
Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

Porządek spotkania:

1. Przywitanie,

2. Spotkanie z Panem Grzegorzem Gadeckim                                Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Targówek,

3.  Budżet Obywatelski na rok 2020

4. Sprawy różne  i wolne wnioski.

                           Przewodnicząca DKDS Targówek
Lilianna Lach